Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Turistika v obci Hrádek

Cyklostezky

Moravská vinná stezka do Hrušovan nad Jevišovkou

Cesta ve zkratce – úsek ze Znojma do Hrušovan nad Jevišovkou:

    • Znojmo – Nový Šaldorf – Konice – Popice – Havraníky – Šatov – Chvalovice – Dyjákovičky – Vrbovec – Načeratice – Derflice – Strachotice – Slup – Jaroslavice –Hrádek – Dyjákovice – Hevlín – Hrabětice – Hrušovany nad Jevišovkou

 

Popis trasy:

Ze Znojma se vydáme po Moravské vinné stezce přes Nový Šaldorf, kde byl v pískovcovém útvaru vyhlouben známý Modrý sklep s velmi stabilní teplotou. Skladuje se v něm řada jakostních vín z vinic místního družstva. Je tu i vinařství rodiny Špalků se zajímavými sklepními prostorami, kládovým lisem a vinárnou. Od Znojma se táhnou směrem ke Konicím viniční svahy s význačnou polohou Kraví hora. Za Konicemi pokačují nádherné viniční tratě směrem na Popice, Havaníky, Hnanice a dále do Rakouska směrem na Retz. Bohužel jsou na naší straně osázeny jen z části. I v těchto obcích můžeme nalézt zajímavé vinné sklepy hloubené v pískovci. Stezka se pak obrací k východu a směřuje přes Šatov, Chvalovice, Dyjákovičky do Vrbovce, kde obhospodařuje větší plochy vinic Agrodružstvo Vrbovec, s.r.o. Hrozny zpracovává Agrovíno Vrbovec, s.r.o. ve vinném sklepě ve Chvalovicích. Ve Vrbovci se nachází Ampelos, a.s., šlechtitelský vinařský podnik, a v blízkosti Načeratic je umístěn objekt Ústředního kontrolního ústavu zemědělského, zaměřený na zkoušení a registraci nově vyšlechtěných odrůd vinné révy. Cesta nás vede Strachoticemi a Slupí do Jaroslavic, kde je kromě archivního vinného sklepa Znovínu celá řada malých soukromých vinných sklepů. Za obcí se rozkládá velký rybník (271 ha) s chovem ryb. Přes velké vinařské obce Hrádek a Dyjákovice se dostaneme do Hevlína, kde se cesta stáčí k severu a přes Hrabětice spěje do velké vinařské obce Hrušovany nad Jevišovkou. Zde na větší ploše vinic hospodaří Diana, s.r.o. Tím jsme po Moravské vinné stezce projeli jižní část Znojemska.

  • zdroj: článek vznikl v rámci projektu Moravské vinařské stezky