Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Hrádek

Geologická charakteristika obce:

Obec je situována na plošině nízké levobřežní štěrkopískové terasy Dyje. Ze sedimentů karpatu jsou popisovány nálezy zkamenělin – otisků rostlin (Knobloch, 1969). Ze štěrků terasy pochází ojedinělý nález vltavínu.


Plocha viničních tratí: 207,6 ha
Názvy viničních tratí: Vinohrady ke Křidlůvkám, Pustina