Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Hostěradice

Geologická charakteristika obce:

Obec leží při západním okraji krystalinika miroslavské hrástě a v jižním výběžku boskovické brázdy. Pevný skalní podklad zde tvoří různé typy slídnatých rul a tmavé amfibolity (profil pestrou částí krystalinika je otevřený tzv. novým kamenolomem) a šedočerné droby – prvohorní sedimenty staré asi 300 milionů let, které jsou dobře odkryté částečně zatopeným a zaváženým kamenolomem na návrší s kapličkou. Na západních a jihozápadních svazích návrší se uchovalo více jak 10 metrů mocné souvrství třetihorních písků. V Hostěradicích byl v minulosti na několika místech písek kopán pro stavební účely podpovrchovým způsobem. Tak zde vzniklo podle vedení chodeb a zaklenutí stropu minimálně ve dvou etapách rozsáhlé bludiště. Stropy a stěny jeho chodeb jsou hojně zdobeny stoupenci místního undergroundu. Vzácněji, zato však s větší fantazií, se o výzdobu podzemí železitými sloučeninami a konkrecemi postarala sama příroda. Místními vinaři není mimořádně zajímavý systém chodeb využíván.Plocha viničních tratí
:                       308,8 ha

Názvy viničních tratí:                       Volné pole, Pod vyhlídkou, U vinohrádku, Weinperky, Pustiny, Kokusové hory