Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Historie obce Hostěradice

První doložená písemná zpráva o obci se datuje k roku 1190. Rovněž byly nalezeny důkazy o slovanském osídlení okolí obce.

Zeměpanské Hostěradice náležely patrně kolem roku 1200 Louckému klášteru. Roku 1237 věnoval král Václav I. část tamního zboží řádu německých rytířů a v roce 1319 vyměnil Jan Lucemburský „svoje městečko Hostěradice“ Jindřichovi z Lipé. Ten je připojil k panství v Moravském Krumlově a sem Hostěradice náležely až do zrušení patrimoniální správy.

Městečko bylo založeno před r. 1308 a zeměpanské lokaci odpovídá také zemská orlice v jeho znaku, doloženém pečetí z r. 1437 (německý název: Hosterlitz.).

Obec leží na křižovatce cest: Znojmo – Moravský Krumlov – Miroslav, pod tzv. Miroslavskou hrástí. Do roku 1237 byla ryze českého osídlení, ale později, zásluhou krále Václava I., přešla její část do rukou Řádu německých rytířů. Z dob jejich působení se dochovala tzv. komenda (nacházející se vedle fary na náměstí).

Současná obec vznikla v roce 1960 sloučením obcí: Hostěradice, Chlupice a Míšovice.