Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Památky a zajímavosti v obci Horní Dunajovice

Farní kostel Nejsvětější Trojice

– zbudován roku 1540 Jindřichem Březnickým z Náchoda. V prvních letech Třicetileté války byl kostel značně poničen, ale později prošel rekonstrukcí. V roce 1783 byl restaurován z iniciativy řádu Premonstrátů ze Strahova nákladem přes 645 zlatých.
Pod kostelem je umístěna hrobka. 26 metrů vysoká kostelní věž byla už v těchto letech nakloněná. Její nestabilita se přičítala podzemním chodbám, které měly vést až do Žerotic a také směrem na Mikulovice: věž kostela má největší výchylku od svislice na 1 metr v ČR:

O kostelní věži v Horních Dunajovicích


Hovoří-li někdo o šikmé věži, mnoha lidem se obvykle vybaví italská Pisa. Přitom, v Horních Dunajovicích je už pěkných pár století také jedna nakloněna. Jde o věž kostela.

Kostel stojí na vyvýšené terase a když jej obejdete zleva, uvidíte vzadu kostelní věž, která se zřetelně naklání, zatímco její střecha je rovná. Jednolodní kostel je původně pozdně gotickou a raně renesanční stavbou vybudovanou někdy kolem roku 1540. Kostelní věž stála už před tímto datem, byla vyšší a měla i větší okno. Původně měla být příbytkem pro ponocného. Byla ale nestabilní a tak byla snížena a byly k ní přistavěny opěrné pilíře, které ovšem nebyly dokončeny.

Podle historických pramenů se v roce 1951 místní páter Procházka zasloužil o to, aby byla věž hornodunajovického kostela, která se stále více nakláněla a hrozilo její sesutí, zpevněna. Základy věže byly vybetonovány a tím byla zajištěna její stabilita. Nakloněná věž však i nadále zůstává zajímavou zvláštností obce.

Fara

Postavena roku 1768, opravena 1850.

Domčická kaple


Vodní tvrz

Stojí ve středu obce. Dříve byla majetkem pánů Březnických z Náchoda. Tvrz byla později přestavěna na sýpku. Obklopovaly ji valy naplnitelné vodou.

Závlahová nádrž

Nedaleko od poutního místa Rybnice, na horním toku potoka Křepička, se uprostřed lesů rozkládá závlahová nádrž, vybudovaná v letech 1986 – 1989. Nádrž je v současné době vyhledávaným místem rybářů, v letních měsících je rekreanty a občany využívána ke koupání.