Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Hodonice


Geologická charakteristika obce:
Rozprostírají se na okraji rozsáhlé štěrkopískové terasy řeky Dyje. Terasa ležící asi 30 metrů nad úrovní dnešního toku dostala podle místa typického vývoje také své označení – tzv. hodonická terasa. Mocnost terasy je asi 3 metry. Štěrky a písky se zde těží pro stavební účely odedávna. Obdobně byly v minulosti těženy i níže uložené vápnité jíly představující třetihorní mořskou sedimentaci. Spraše se nahromadily na svazích ukloněných k řece.

Plocha viničních tratí: 70, 1 ha

Názvy viničních tratí: Vinohrady