Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Havraníky

Geologická charakteristika obce

Obec leží v místech, kudy v mladších třetihorách probíhala linie mořského pobřeží. Pevninu tvořily vyvřeliny dyjského masivu reprezentované biotitickou žulou, kterou ojediněle, ještě při chladnutí masivu, pronikly žíly aplitů a křemene. Skalnaté návrší Skalky (309 m n.m.) na jihovýchod od obce bylo jedním z mnoha ostrůvků pevniny v tehdejším moři. Zbytky mořských písků a vápnitých jílů se zachovaly na východním okraji návrší. V jílech je možné nalézt úlomky schránek měkkýšů a kůstky ryb. Z rozpadajících se výchozů hornin zbyly malebně vyhlížející skupinky zaoblených balvanů, tzv. kamenná stáda na Staré vinici a v trati Skalky. Z křemenných žil pochází nálezy až 2 cm velkých krystalů mléčného křemene, křišťálu a záhněd. Žuly v přípovrchové zóně jsou často postiženy kaolinizací. S výskyty kaolinických zvětralin se můžeme setkat ve výkopech a některých sklepech, které jsou v okolí obce kopány v sedimentech i měkké, na omak mastné, zvětralině se stavebními znaky původní vyvřelé horniny.

 

Viniční tratě.

Plocha viničních tratí:                       225,6 ha

Názvy viničních tratí:                        Staré vinice, Skalky, Dlouhé díly


Popis sklepní uličky.

Zajímavostí této vesnice jsou kopané sklepy v délce několika set metrů, ale i kilometrů! Tyto sklepy byly kopány nejen pro vinařské účely, ale i těžbu jemného písku určeného pro omítky, které prováděli řemeslníci hlavně ve Vídni!

 


Ochutnávkový stánek Staré vinice – Havraníky

Nachází se na unikátní vyhlídce v trati Staré vinice na okraji Národního parku Podyjí a sousedí s evropskou raritou – havranickým vřesovištěm. Je umístěn v bezprostřední blízkosti opravené kaple Panny Marie Bolestné. Stánek patří, stejně jako ten, který je umístěn ve vinici Šobes a má stejnou otvírací dobu, společnosti ZNOVÍN Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově.

Provozní doba ochutnávkového stánku

Od 10. 4. do 30. 5. 2004: So, Ne, svátek 9.00–18.00 hod.
Od 1. 6. do 30. 8. 2004: denně 9.00–18.00 hod.
Od 1. 9. do 30. 9. 2004: So, Ne 9.00–18.00 hod.