Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Zajímavosti

Napoleon byl i u Dobšic

 

Ve dnech 10. a 11. července 1809 se mezi Dobšicemi a Znojmem odehrála bitva, která ukončila jedno z Napoleonových vítězných tažení Evropou. V úzkém prostoru znojemského regionu se tehdy shromáždily sbory francouzské a rakouské císařsko-královské armády v počtu kolem 80 000 vojáků. Proti Francouzům, Italům, Bavorům, Hessencům, Sasům a Chorvatům na straně jedné zde stály pluky složené z Čechů, Moravanů, Rakušanů, Maďarů a Srbů na straně druhé. Vojáci z Čech a Moravy tvořily naprostou většinu v plucích pěchoty, dragounů a v bateriích dělostřelectva. V řadách císařsko-královské armády byly zařazeny i dva prapory znojemské Zeměbrany sestavené ze selských synků a tovaryšů z česky hovořící části tehdejšího znojemského kraje.

Boj započal útokem maršála Marmonta, osobního přítele a spolužáka Napoleona, na obec Dobšice. Útok prováděly pluky bavorské a francouzské pěchoty z prostoru nad obcí, přibližně z křižovatky silnic Brna a Tasovic. Obec bránily prapory císařsko-královských granátníků a polních myslivců.

Dobšice změnily během bojů celkem pětkrát majitele, a dne 11. července se jejími pány stali definitivně Francouzi. Obec vyhořela do základů, ztráty civilního obyvatelstva nebyly nikdy přesně vyčísleny.

Dne 11. července nad obcí Dobšice, v prostoru dnes zvaném U Napoleonova dubu, rozložil svůj hlavní stan francouzský císař. Byl doprovázen skvěle vybavenou císařskou gardou, tehdy považovanou za nejlepší vojenskou jednotku na světě. Císař z tohoto prostoru, tehdy nezalesněném a umožňujícím dokonalý přehled terénu, řídil boje. Po uzavření příměří odpoledne projel v doprovodu suity Dobšicemi a pokračoval do kláštera v Louce.

V průběhu bitvy se dle vzpomínek účastníků strhla nad obcí prudká letní bouře. Potok Leska se údajně změnil v divokou řeku. Déšť byl tak hustý, že vojákům znemožňoval užívat střelné zbraně. Po salvách dělostřelectva se tedy bojovalo jen na bodáky a na šavle.
Zbyly jen hromadné hroby, kde vedle sebe leží vojáci všech národností. Několik hrobů se nachází i v blízkosti obce Dobšice. Zcela určitě v nich leží řada obyvatel obce, kteří zahynuli při bojích (z obavy před epidemiemi se tehdy pohřbívalo rychle a anonymně).

Dne 28. 9. 2002 byl v obci Dobšice slavnostně odhalen pomník, připomínající tuto událost. Další významnou upomínkou je vybudování a zprovoznění cyklostezky Po památkách Napoleonova působení na Znojemsku. Přichystán je 1. ročník turistického pochodu Po památkách Napoleonova působení na Znojemsku (na neděli 3. července 2005).


Fotografie byly zapůjčeny z internetové prezentace obce Došice (foto Jindřich Hujňák)