Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Chvalovice


Geologická charakteristika obce:

V širokém údolí Daníže jsou v rozsáhlých výchozech na jeho pravém břehu dobře přístupné vrstvy třetihorních písků, slabě zpevněných pískovců, štěrčíků a jílovitých písků. Uspořádání vrstev a stupeň opracování valounového materiálu svědčí o jeho krátkém transporu příbřežními proudy. Z výchozů pochází celá řada zajímavých nálezů. Na bázi jedné z vrstev se nachází tmavé železité konkrece s okrově zbarvenou výplní. Další zajímavostí jsou výskyty vláknitého sádrovce, který tvoří tenké polohy uvnitř jílovitých vrstev. Vzácně jsou v sedimentu obsaženy vápnité schránky třetihorních měkkýšů. Svrchní část profilu překrývají vápnité spraše s nepravidelnými kalcitickými konkrecemi, tzv. cicváry. (Cicváry jsou někdy duté s volnými tělísky uvnitř. Při zatřepání chřestí a odtud jejich další pojmenování – chřestivce.) Právě v údolí Daníže je založena převážná část místních vinných sklepů.

Areál vinných sklepů ve Chvalovicích je situován na západním okraji obce směrem na Šatov, za sportovním areálem v povodí potoku Daníž. Vinné sklepy byly vykopány v měkkých pískových spraších. Za nejznámější je považován Desátkový sklep, který je připomínán již v roce 1770. Vybudován byl opatem řádu premonstrátů jako součást Louckého kláštera ve Znojmě. V současné době je využíván jako provozní sklep Vinařství Waldberg Vrbovec, s.r.o. Sklep byl vyhlášen kulturní památkou. Území obce se nachází na dvou katastrech – Chvalovice a Hatě. Tam všud je možné hledat a nacházet vinné sklepy.

Plocha viničních tratí: 238,9 ha

Názvy viničních tratí: Dívčí hora, Nad sklepy