Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Historie obce Chvalovice

Z historie obce

Obec často sdílela osudy pozemkového majetku premonstrátského kláštera v Louce u Znojma, byť se v různých dobách často ocitá, ať už celá nebo jen její části, v majetku mnoha šlechtických rodů rytířského a panského stavu.

Nejznámějšími jsou rytíři ze Zástřizl z první poloviny 16. století, jimž Chvalovice patřily do r. 1617 jako součást mikulovského panství.
Po třicetileté válce se ves dostává opět zcela do vlastnictví kláštera v Louce, v jehož vlastnictví je až do jeho zrušení během josefínských reforem.

Z doby kolem r. 1500 pochází Kostel sv. Markéty (kněžiště, věž, obvodní zdivo lodi). Roku 1690 je přistavěna předsíň a r. 1766 zaklenuta původní plochostropá loď. Věž je ukončena cimbuřím a uprostřed je zděný jehlan. Hlavní vchod do kostela je obdélníkovým portálem se znakem louckého opata Řehoře Lamberka s letopočtem 1766. Mariánský sloup u kostela je z doby kolem r. 1700 a socha sv. Jana Nepomuckého z pol. 18. století. V blízkosti kostela se nachází socha sv. Floriána z r. 1764. Z dalších památek je v katastru obce k vidění socha Madony, chráněná kulturní památka „Zámeček“, Boží muka a Památník Osvobození půdy.