Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Památky a zajímavosti v obci Branišovice

Zámek

Není příliš velký a architektonicky výrazný. Řadíme jej k baroknímu slohu z přelomu 17. a 18. století. Zpočátku sloužil jako starobrněnský cisterciácký klášter. Tento klášter byl roku 1782 zrušen a jako jeho vlastníci se vystřídali Lichtenštejnové a Kinští. V té době soužil pouze jako správní budova dvora.

Zámek je jednopatrová obdélníková budova, která byla v 60tých letech porušena modernizací. Přízemí, kde se nachází zbytky původních kleneb, není v současnosti využíváno. První patro zámku bylo v minulosti adaptováno a v jeho prostorách vznikly 3 byty.

Kostel Sv. Vavřince

Kostel je  čtverhranný, spadající do slohu rané gotiky. Presbytář byl postaven ve 13. století. V průběhu 30tileté války byl kostel zničen. V roce 1673 byla vybudována loď kostela a roku 1800 byla dokončena kratší loď s věží. Před přístavbou kostela v roce 1799 byl na stěně nalezen nápis z roku 1673 pořízený Justinou Wágnerovou.

První zmínka o faře pochází z roku 1356. V prostorách fary, která dříve náležela kostelu, je v současnosti zřízena mateřská škola.

Zvonička Svaté Trojice

Zvonička se nachází v části obce zvané Vinohrádky. Byla postavena začátkem 18. století a v roce 1993 zrekonstruována.

Socha sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1710. Nachází se na severozápadním okraji obce směrem k obci Šumice.