Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Branišovice

Geologická charakteristika obce:

V mírně zvlněné krajině s několika vodními plochami rybníků a sníženinou kolem Olbramovického potoka a Našiměřického potoka jsou zastoupeny třetihorní sedimentární formace tvořené vápnitými jíly, písky a pískovci. Nejmladšími sedimenty jsou váté spraše s černozemním horizontem a podél vodotečí kalové usazeniny s vyšším podílem humusu a rostlinné drtě.

Plocha viničních tratí: 111,9 ha

Názvy viničních tratí: Vinohrady, Našiměřická