Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Památky a zajímavosti v obci Božice

Zámek

Dnes Domov důchodců.

Rybník

Nově rekultivovaný rybník ležící u nádraží je cílem turistů a rybářů.

Mokřady pod Božicemi

Lokální biokoridor, významný krajinný prvek se specifickou flórou a faunou (tůně a jezírka s porosty dřevin a jiných rostlin vhodných pro rozvoj mokřadních živočichů a mokřadní zeleně).

Ochranáři usilují o návrat dropa

Drop velký je podle mezinárodních úmluv ve střední Evropě ohroženým ptákem, v České republice dokonce kriticky ohroženým. Hejno tohoto vzácného ptačího druhu ještě na začátku devadesátých let hnízdilo na Znojemsku, což byla jediná lokalita v ČR, kde se tento pták vyskytoval pravidelně. Nyní k nám už pouze zalétá každou zimu, ekologové a zemědělci však usilují o jeho trvalý návrat.
„V sedmdesátých letech hnízdilo v okolí Borotic, Božic, Hrádku a Hodonic hejno více než čtyřiceti dropů,“ říká Vlasta Škorpíková z referátu životního prostředí Okresního úřadu ve Znojmě. „Příčin, proč zmizeli, je hned několik. Mezi Boroticemi a Božicemi bylo vojenské letiště, kde měli dropi své tokaniště. Je to plachý tvor a při větším provozu na letišti a v jeho okolí se dropi nemohli rozmnožit. Koncem sedmdesátých let bylo navíc hejno rozprášeno vojenskými vrtulníky a už se nedalo dohromady. Příčinou je i struktura plodin pěstovaných zemědělci v této oblasti. Drop potřebuje hnízdit v nízkém porostu, odkud má rozhled a je tedy chráněný před nepřáteli,“ vypočítává Škorpíková: „Nejlepší je pro něj vojtěška, ale ta už se zemědělcům nevyplácí, na zimu pak potřebuje jako potravu řepku a i té ubylo,“ dodává.

Drop velký je stepním ptákem a častěji tak spíš běhá, než létá. Celkovou postavou připomíná malého pštrosa. Samec, který je větší než samice, měří asi kolem metru a váží občas i dvacet kilogramů. Několik jedinců zalétá do oblasti v okolí Hrádku či Božic každou zimu. „Přilétají z Rakouska, kde v okolí Retzu hnízdí asi třicet těchto ptáků,“ vysvětluje Škorpíková. Země sdružené v Evropské unii podepsali memorandum, v němž se zavazují vypracovat akční plán pro návrat a rozšíření výskytu dropa ve středoevropské oblasti. „Česká republika se zatím k memorandu nepřipojila, ale přesto se na návratu dropa pracuje. Vojáci už letiště v Boroticích opustili a Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo tento prostor za přechodně chráněnou plochu právě pro návrat dropa velkého,“ říká Škorpíková: „Snahy o jeho návrat jsou už letité, tohle je ale první konkrétní krok ze strany ministerstva.“

Podle Škorpíkové je návrat dropa možný a není k tomu nutné vynaložit milionové prostředky. „Velké změny to nevyžaduje. Plocha letiště se musí zatravnit a musí se trochu upravit skladba pěstovaných plodin v jeho okolí, aby tu byla vojtěška a řepka. Mláďata, která vyjdou z kolonie nedaleko Retzu, hledají nová hnízdiště a my jim musíme vytvořit nabídku,“ myslí si Škorpíková.

(9.7.2002)

Lesopark

„Příroda v okolí Božic“

Takto je nazvána nová publikace, kterou sestavil a vydal Josef Martíško v letošním roce.
Autor v devadesátistránkovém díle popisuje naši obec, která je svou polohou jako jedna z mála jihomoravských obcí unikátní nejen v rámci České republiky, ale v některých aspektech také v rámci celé střední Evropy.

Okolí obce je klíčovou oblastí z hlediska možností záchrany mnoha kriticky ohrožených ptačích druhů (drop velký, dytlík, linduška úhorní aj.). Autor poměrně rozsáhle pojednává o suché kulturní stepi v okolí sídla i o některých cenných mokřadech, které zde mají své místo.
Obecní orgány svým přístupem a přijetím programu ekologických investic jako je lesopark a mokřady s názvem „NIVA pod Božicemi“ přispívají i k zviditelnění naší obce s možností atraktivní turistiky. Možná v budoucnu sem budou za poučením a rekreací přicházet lidé z celého okolí, aby si přiblížili bohatost a různorodost krajiny, ve které žijí.

Přijďte se i vy podívat do míst, která dříve byla opomíjena a která dostávají nový, cíleně vytvářený ráz.

27.12.2001, Zdeněk Čurda, starosta

Hraběcí studánka

Studánka byla v roce 1810 upravena tehdejší majitelkou panství Hrušovany a Jaroslavice. Nad pramenem stojí klasicistní stavbička obložená pískovcovými deskami.Voda je kvalitní a je místními užívána dodnes. Kde ji najdete? Od nádraží v Božicích směrem k obci, za tratí odbočit doprava, po 2 km v bývalém lesoparku u malého stavení pod hrází rybníka.