Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Božice

Geologická charakteristika obce:

Nejvýraznějším prvkem geologické stavby v okolí obce jsou rozsáhlé akumulace čtvrtohorních štěrkopísků vzniklé činností Dyje a Jevišovky. Štěrkopísky jsou překryty větrem navátou spraší a černozemními půdami, které se na ní vytvořily během čtvrtohor. V údolích podél vodotečí (Jevišovka, Příční potok) jsou místy nahromaděny nejmladší sedimenty s vyšším podílem humusu. V katastru obce má dlouhou tradici těžba štěrkopísků pro stavební účely. Ve štěrkopíscích se vzácně nachází vltavíny (publikované nálezy uloženy v Jihomoravském muzeu ve Znojmě).

Plocha viničních tratí:   130, 4 ha

Názvy viničních tratí:     Nová hora, Stará hora, U sv. Donáta, Pustina

Popis sklepní uličky

Kdo někdy jel po cestě z Borotic do Božic, nemohl si určitě nevšimnout řady sklepů, které jsou vyhloubeny v pískovcovém svahu napravo od silnice. Některé mají nové dveře s mřížemi a zámky a je tedy patrné, že je místní vinaři využívají a pečlivě střeží. Stále je tu ale hodně takových sklepů, které nemají dveře vůbec nebo jen hodně poničené a lidé z nich během let udělali odkladiště nepotřebných věcí.
„Ve sklepní ulici směrem na Borotice je celkem třiapadesát sklepů. Po válce a osídlení obce byly sklepy obsazené, v padesátých letech bylo ale zrušeno maloplošné pěstování vinné révy, soukromé vinice byly násilně spojeny a malé vinaře nahradila velkovýroba. Pak zůstaly sklepy opuštěné,“ přibližuje historii sklepů starosta Božic Zdeněk Čurda.
Obec Božice si ale hodnotu sklepů uvědomuje a snaží se v posledních letech přivést do sklepní ulice opět život. „Založili jsme Sdružení božických vinařů a od pozemkového fondu jsme převzali patnáct hektarů vinic v takzvané Božické pustině. Snažíme se sklepy opět oživit, některé z nich jsou ve velmi špatném stavu. Obsazené sklepy navíc bývají často vykrádány, takže sem chceme v blízké době přivést veřejné osvětlení, ale i vodovod a kanalizaci,“ plánuje Čurda.
V posledních letech roste zájem o vinařskou turistiku a i Božice by rády využily faktu, že patří mezi vinařské obce. „Chceme směrem ke sklepní ulici rozšířit turistickou stezku, sklepy jsou atrakcí a mají velkou turistickou hodnotu,“ uvažuje starosta. Kolem obce jsou čtyři viniční tratě a devadesát hektarů vinic. „Hospodaří tu i Vinné sklepy Lechovice, takže pokud člověk ochutná lahvičku jejich dobrého Sauvignonu nebo André, tak je jistě z vína sklizeného na Nové hoře v Božicích. Jako obec podporujeme i výsadbu nových vinic, rádi bychom se před vstupem do Evropské unie, kdy už nebude možné vinice rozšiřovat, dostali na hranici dvě stě hektarů,“ přeje si Čurda.

Znojemský týden, 24. březen 2003