Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Historie obce Božice

Záznamy o sloučení původních obcí České Křidlovice a Božice pod jeden společný název – Božice – jsou staré více než 775 let.

Po celá další století se život obce ne vždy utvářel podle představ obyvatel. Obec zaznamenala jak krize zapříčiněné válkami, tak i hladomory, a musela překonat spousty překážek a nástrah, které vždy ta která doba přinášela.

Dnes je sloučená obec ve stádiu, ve kterém již její rozvoj není závislý na původní zemědělské činnosti. Hledají se tedy jiné možnosti uplatnění obyvatel v oblasti průmyslu a služeb, rovněž i díky spolupráci s dalšími obcemi hrušovanského regionu.

Naše obec, čítající 1 390 obyvatel, je v rámci okresu na 7. místě v počtu obyvatel. Celkem se v našem sídle nachází 345 obytných domů, ve kterých je vybudováno celkem 380 bytů. Za posledních 5 let bylo vystavěno 34 obecních bytů a je rozestavěno dalších 23 rodinných domků. Dobudovává se obecní vodovod, plynofikace a telefonní kabelizace. Připravuje se výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod.

V součastné době je rozvoj obce závislý především na budování technické infrastruktury, a to zejména kanalizace.