Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Z historie obce

Obec Bohutice se nachází v severovýchodní části okresu Znojmo, v mírně zvlněném terénu Dyjsko – svrateckého úvalu a to v jeho přechodu ve výběžky Brněnské vrchoviny. Bohutice jsou zemědělskou obcí se silnou tradicí sadovnictví a vinařství. Krátkou dobu se v obci těžilo hnědé uhlí a ve vrchnostenském lomu kámen. Byla zde i cihelna, textilní manufaktura a pivovar, který byl zrušen v 18. století.

Ves Bohutice je poprvé doložena k roku 1253 a to nepřímo, jménem svého tehdejšího plebána Konráda z Bohutic. Zprvu náležela ves Vyšehradskému proboštovi, od 14. století pak Řádu německých rytířů v Hostěradicích. Po husitských válkách patřila obec do vlastnictví rodiny Kusých z Mukodel. Po bitvě na Bílé hoře byl bohutický statek zkonfiskován a předán jezuitské koleji ve Znojmě.

Tehdejší tvrz na renesanční arkádový zámek přestavěli držitelé z rodiny Kusých z Mukodel v pozdně renesančních formách v poslední čtvrtině 16. století. V roce 1619 byly Bohutice vypáleny císařským vojskem. V dalších letech třicetileté války byly opakovaně vypleněny. Před koncem 18. století náležel k hospodárskému příslušenství zámku přilehlý zemědělský pivovar, dvůr, palírna a hospoda. Počátkem 19. století při reorganizaci hospodárství prováděli stavební práce stavitel Václav Doležal a Jiří Polák z Oslavan. Posledním majitelem bohutického panství byl Hans Seydl – Neuchel, jemuž byl po skončení 2. světové války majetek zkonfiskován.

Mimo zámku se nachází v obci mnoho dalších historických staveb, které mají svou vlastní historii. Mezi tyto objekty patří místní kostel. Již od roku 1864 se Josef Seydl (tehdejší majitel panství) zabýval myšlenkou na stavbu chrámu. Kaplan, páter František Sušil – spisovatel, sběratel písní národních a kaplan olbramovicko-bohutický, položil dne 11. května 1867 základní kámen chrámu. Kostel byl postaven dle plánu stavitele Floriána Zedníka a vysvěcen v roce 1872 ke cti Nanebevzetí Panny Marie. Jako první farář byl dosazen páter Rudolf Šolc, krajan pátera Františka Sušila.

V roce 1927 postavil bohutický farář Antonín Prášek „Lurdskou jeskyni“, která měla moravským poutníkum připomínat zázračné místo ve Francii v massabielské skále v Lurdech, na břehu řeky Gavy. Byla vybavena mariánskou sochou z mramoru a oltářem z kararského mramoru a křížovou cestou od kutnohorského sochaře Becka. Jeskyně byla vysvěcena 22. 7. 1928 rajhradským opatem Petrem Hlobilem.

Jižně od obce se nachází přírodní památka, návrší se sochou sv. Archanděla Michaela, která byla postavena v roce 1721. Je to chráněné území rostlin a teplomilných květin. Na rozpadajícím se kamenném masivu rostou vzácné stepní rostliny. Socha sv. Michaela byla podle pověsti postavena na ochranu bohutických občanů před požáry a neštěstími.

Na nádvoří zámku se nachází zámecká kašna se sochou sv. Floriána, patrona hasičů. Mezi další památky patří socha sv. Václava, pomník u kostela a kříže, nacházející se v různých částech katastrálního území Bohutice.

Stavba kostela

Lurdská jubilejní jeskyne

Stavba stodoly a úprava fary v letech 1897 - 1900
 • 1237 první vinice založena na vrchu u sv. Michala
 • 1248 osada povýšena Vyšehradskou kapitulou na samostatné panství
 • 1291 – 1298 západne od tvrze, na kopci, byl vystaven kostel a posvecen ke cti a chvále Andelu Strážných
 • 1590 kostel na kopci byl uzavren
 • 1620 Jezuité z Louky u Znojma zrídili na panství odbocku znojemské koleje
 • 1664 uvedený kostel opraven, posvecen a užíván jako poutní místo
 • 1721 založena panská zahrada ve výmere 30 meric, postaven vodovod z lesa do zámku dreveným potrubím, zhotovení soch v obci
 • 1726 založen rybník v lese
 • 1763 prutrž mracen v cervenci a znicení hlavní hráze rybníka, založen nový, druhý rybník na nynejším míste
 • 1774 zrušení jezuitského panství v Bohuticích
 • 1782 – 1785 stavba hrbitova; kostel sv. Andelu Strážných na kopci zboren a z jeho materiálu postavena kaple na hrbitove ke cti a chvále sv. Michaela Archandela;
 • stavba se provádela za rychtáre Kubícka
 • 1785 dvorním dekretem založena škola
 • 1789 Topolanský Jan z Brodu na Morave, prevzal panství Bohutické od studijního fondu po dedicném nájmu
 • 1797 pristavena hrobka ke kapli na hrbitove
 • 1800 pristaven nový panský dum na 1. poschodí, vedle arkádového zámku; postavena ovcírna pro 2000 ovcí poblíž zboreného kostela;
 • místo kostela postaveny dva panské vetrné mlýny
 • 1848 tyto mlýny zboreny za Josefa Seydla
 • 1869 postavena státní dráha Víden-Brno pres Bohutice
 • 1870 postaven hlavní farní kostel nákladem Josefa a Aloisie Seydlových ve výši 22 tis. zlatých
 • 1873 8. zárí kostel vysvecen
 • 1899 4. dubna založen sbor dobrovolných hasicu
 • 1906 30. cervence postavena nová škola nákladem 30 tis. zlatých
 • 1907 pusobí Telocvicný odbor z Mor. Krumlova
 • 1910 vznik samostatné Jednoty sokolské v Bohuticích
 • 1921 založena Jednota orelská
 • 1922 8. cervence postavena sokolovna nákladem 82 tis. Kc
 • 1927 postavena Lurdská jeskyne
 • 1928 22. cervence Lurdská jeskyne vysvecena
 • 1934 – 1935 vystavena modlitebna Ceskobratrské církve evangelické, slavnostne otevrena v kvetnu 1935

Obec Bohutice se nachází v severovýchodní cásti okresu Znojmo, v mírne zvlneném terénu Dyjsko – svrateckého úvalu a to v jeho prechodu ve výbežky Brnenské vrchoviny. Bohutice jsou zemedelskou obcí se silnou tradicí sadovnictví a vinarství. Krátkou dobu se v obci težilo hnedé uhlí a ve vrchnostenském lomu kámen. Byla zde i cihelna, textilní manifaktura a pivovar, který byl zrušen v 18. století.

Ves Bohutice je poprvé doložena k roku 1253 a to neprímo, jménem svého tehdejšího plebána Konráda z Bohutic. Zprvu náležela ves Vyšehradskému proboštovi, od 14. století pak Rádu nemeckých rytíru v Hosteradicích. Po husitských válkách patrila obec do vlastnictví rodiny Kusých z Mukodel. Po bitve na Bílé hore byl bohutický statek zkonfiskován a predán jezuitské koleji ve Znojme.

Tehdejší tvrz na renesancní arkádový zámek prestaveli držitelé z rodiny Kusých z Mukodel v pozdne renesancních formách v poslední ctvrtine 16. století. V roce 1619 byly Bohutice vypáleny císarským vojskem. V dalších letech tricetileté války byly opakovane vypleneny. Pred koncem 18. století náležel k hospodárskému príslušenství zámku prilehlý zemedelský pivovar, dvur, palírna a hospoda. Pocátkem 19. století pri reorganizaci hospodárství provádeli stavební práce stavitel Václav Doležal a Jirí Polák z Oslavan. Posledním majitelem bohutického panství byl Hans Seydl – Neuchel, jemuž byl po skoncení 2. svetové války majetek zkonfiskován.

Mimo zámku se nachází v obci mnoho dalších historických staveb, které mají svou vlastní historii. Mezi tyto objekty patrí místní kostel. Již od roku 1864 se Josef Seydl (tehdejší majitel panství) zabýval myšlenkou na stavbu chrámu. Kaplan, páter František Sušil – spisovatel, sberatel písní národních a kaplan olbramovicko-bohutický, položil dne 11. kvetna 1867 základní kámen chrámu. Kostel byl postaven dle plánu stavitele Floriána Zedníka a vysvecen v roce 1872 ke cti Nanebevzetí Panny Marie. Jako první farár byl dosazen páter Rudolf Šolc, krajan pátera Františka Sušila.

V roce 1927 postavil bohutický farár Antonín Prášek „Lurdskou jeskyni“, která mela moravským poutníkum pripomínat zázracné místo ve Francii v massabielské skále v Lurdech, na brehu reky Gavy. Byla vybavena mariánskou sochou z mramoru a oltárem z kararského mramoru a krížovou cestou od kutnohorského sochare Becka. Jeskyne byla vysvecena 22. 7. 1928 rajhradským opatem Petrem Hlobilem.

Jižne od obce se nachází prírodní památka, návrší se sochou sv. Archandela Michaela, která byla postavena v roce 1721. Je to chránené území rostlin a teplomilných kvetin. Na rozpadajícím se kamenném masivu rostou vzácné stepní rostliny. Socha sv. Michaela byla podle povesti postavena na ochranu bohutických obcanu pred požáry a neštestími.

Na nádvorí zámku se nachází zámecká kašna se sochou sv. Floriána, patrona hasicu. Mezi další památky patrí socha sv. Václava, pomník u kostela a kríže, nacházející se v ruzných cástech katastrálního území Bohutice.

Stavba kostela

Lurdská jubilejní jeskyne

Stavba stodoly a úprava fary v letech 1897 - 1900
 • 1237 první vinice založena na vrchu u sv. Michala
 • 1248 osada povýšena Vyšehradskou kapitulou na samostatné panství
 • 1291 – 1298 západne od tvrze, na kopci, byl vystaven kostel a posvecen ke cti a chvále Andelu Strážných
 • 1590 kostel na kopci byl uzavren
 • 1620 Jezuité z Louky u Znojma zrídili na panství odbocku znojemské koleje
 • 1664 uvedený kostel opraven, posvecen a užíván jako poutní místo
 • 1721 založena panská zahrada ve výmere 30 meric, postaven vodovod z lesa do zámku dreveným potrubím, zhotovení soch v obci
 • 1726 založen rybník v lese
 • 1763 prutrž mracen v cervenci a znicení hlavní hráze rybníka, založen nový, druhý rybník na nynejším míste
 • 1774 zrušení jezuitského panství v Bohuticích
 • 1782 – 1785 stavba hrbitova; kostel sv. Andelu Strážných na kopci zboren a z jeho materiálu postavena kaple na hrbitove ke cti a chvále sv. Michaela Archandela;
 • stavba se provádela za rychtáre Kubícka
 • 1785 dvorním dekretem založena škola
 • 1789 Topolanský Jan z Brodu na Morave, prevzal panství Bohutické od studijního fondu po dedicném nájmu
 • 1797 pristavena hrobka ke kapli na hrbitove
 • 1800 pristaven nový panský dum na 1. poschodí, vedle arkádového zámku; postavena ovcírna pro 2000 ovcí poblíž zboreného kostela;
 • místo kostela postaveny dva panské vetrné mlýny
 • 1848 tyto mlýny zboreny za Josefa Seydla
 • 1869 postavena státní dráha Víden-Brno pres Bohutice
 • 1870 postaven hlavní farní kostel nákladem Josefa a Aloisie Seydlových ve výši 22 tis. zlatých
 • 1873 8. zárí kostel vysvecen
 • 1899 4. dubna založen sbor dobrovolných hasicu
 • 1906 30. cervence postavena nová škola nákladem 30 tis. zlatých
 • 1907 pusobí Telocvicný odbor z Mor. Krumlova
 • 1910 vznik samostatné Jednoty sokolské v Bohuticích
 • 1921 založena Jednota orelská
 • 1922 8. cervence postavena sokolovna nákladem 82 tis. Kc
 • 1927 postavena Lurdská jeskyne
 • 1928 22. cervence Lurdská jeskyne vysvecena
 • 1934 – 1935 vystavena modlitebna Ceskobratrské církve evangelické, slavnostne otevrena v kvetnu 1935

Obec Bohutice se nachází v severovýchodní cásti okresu Znojmo, v mírne zvlneném terénu Dyjsko – svrateckého úvalu a to v jeho prechodu ve výbežky Brnenské vrchoviny. Bohutice jsou zemedelskou obcí se silnou tradicí sadovnictví a vinarství. Krátkou dobu se v obci težilo hnedé uhlí a ve vrchnostenském lomu kámen. Byla zde i cihelna, textilní manifaktura a pivovar, který byl zrušen v 18. století.

Ves Bohutice je poprvé doložena k roku 1253 a to neprímo, jménem svého tehdejšího plebána Konráda z Bohutic. Zprvu náležela ves Vyšehradskému proboštovi, od 14. století pak Rádu nemeckých rytíru v Hosteradicích. Po husitských válkách patrila obec do vlastnictví rodiny Kusých z Mukodel. Po bitve na Bílé hore byl bohutický statek zkonfiskován a predán jezuitské koleji ve Znojme.

Tehdejší tvrz na renesancní arkádový zámek prestaveli držitelé z rodiny Kusých z Mukodel v pozdne renesancních formách v poslední ctvrtine 16. století. V roce 1619 byly Bohutice vypáleny císarským vojskem. V dalších letech tricetileté války byly opakovane vypleneny. Pred koncem 18. století náležel k hospodárskému príslušenství zámku prilehlý zemedelský pivovar, dvur, palírna a hospoda. Pocátkem 19. století pri reorganizaci hospodárství provádeli stavební práce stavitel Václav Doležal a Jirí Polák z Oslavan. Posledním majitelem bohutického panství byl Hans Seydl – Neuchel, jemuž byl po skoncení 2. svetové války majetek zkonfiskován.

Mimo zámku se nachází v obci mnoho dalších historických staveb, které mají svou vlastní historii. Mezi tyto objekty patrí místní kostel. Již od roku 1864 se Josef Seydl (tehdejší majitel panství) zabýval myšlenkou na stavbu chrámu. Kaplan, páter František Sušil – spisovatel, sberatel písní národních a kaplan olbramovicko-bohutický, položil dne 11. kvetna 1867 základní kámen chrámu. Kostel byl postaven dle plánu stavitele Floriána Zedníka a vysvecen v roce 1872 ke cti Nanebevzetí Panny Marie. Jako první farár byl dosazen páter Rudolf Šolc, krajan pátera Františka Sušila.

V roce 1927 postavil bohutický farár Antonín Prášek „Lurdskou jeskyni“, která mela moravským poutníkum pripomínat zázracné místo ve Francii v massabielské skále v Lurdech, na brehu reky Gavy. Byla vybavena mariánskou sochou z mramoru a oltárem z kararského mramoru a krížovou cestou od kutnohorského sochare Becka. Jeskyne byla vysvecena 22. 7. 1928 rajhradským opatem Petrem Hlobilem.

Jižne od obce se nachází prírodní památka, návrší se sochou sv. Archandela Michaela, která byla postavena v roce 1721. Je to chránené území rostlin a teplomilných kvetin. Na rozpadajícím se kamenném masivu rostou vzácné stepní rostliny. Socha sv. Michaela byla podle povesti postavena na ochranu bohutických obcanu pred požáry a neštestími.

Na nádvorí zámku se nachází zámecká kašna se sochou sv. Floriána, patrona hasicu. Mezi další památky patrí socha sv. Václava, pomník u kostela a kríže, nacházející se v ruzných cástech katastrálního území Bohutice.

Stavba kostela

Lurdská jubilejní jeskyne

Stavba stodoly a úprava fary v letech 1897 - 1900
 • 1237 první vinice založena na vrchu u sv. Michala
 • 1248 osada povýšena Vyšehradskou kapitulou na samostatné panství
 • 1291 – 1298 západne od tvrze, na kopci, byl vystaven kostel a posvecen ke cti a chvále Andelu Strážných
 • 1590 kostel na kopci byl uzavren
 • 1620 Jezuité z Louky u Znojma zrídili na panství odbocku znojemské koleje
 • 1664 uvedený kostel opraven, posvecen a užíván jako poutní místo
 • 1721 založena panská zahrada ve výmere 30 meric, postaven vodovod z lesa do zámku dreveným potrubím, zhotovení soch v obci
 • 1726 založen rybník v lese
 • 1763 prutrž mracen v cervenci a znicení hlavní hráze rybníka, založen nový, druhý rybník na nynejším míste
 • 1774 zrušení jezuitského panství v Bohuticích
 • 1782 – 1785 stavba hrbitova; kostel sv. Andelu Strážných na kopci zboren a z jeho materiálu postavena kaple na hrbitove ke cti a chvále sv. Michaela Archandela;
 • stavba se provádela za rychtáre Kubícka
 • 1785 dvorním dekretem založena škola
 • 1789 Topolanský Jan z Brodu na Morave, prevzal panství Bohutické od studijního fondu po dedicném nájmu
 • 1797 pristavena hrobka ke kapli na hrbitove
 • 1800 pristaven nový panský dum na 1. poschodí, vedle arkádového zámku; postavena ovcírna pro 2000 ovcí poblíž zboreného kostela;
 • místo kostela postaveny dva panské vetrné mlýny
 • 1848 tyto mlýny zboreny za Josefa Seydla
 • 1869 postavena státní dráha Víden-Brno pres Bohutice
 • 1870 postaven hlavní farní kostel nákladem Josefa a Aloisie Seydlových ve výši 22 tis. zlatých
 • 1873 8. zárí kostel vysvecen
 • 1899 4. dubna založen sbor dobrovolných hasicu
 • 1906 30. cervence postavena nová škola nákladem 30 tis. zlatých
 • 1907 pusobí Telocvicný odbor z Mor. Krumlova
 • 1910 vznik samostatné Jednoty sokolské v Bohuticích
 • 1921 založena Jednota orelská
 • 1922 8. cervence postavena sokolovna nákladem 82 tis. Kc
 • 1927 postavena Lurdská jeskyne
 • 1928 22. cervence Lurdská jeskyne vysvecena
 • 1934 – 1935 vystavena modlitebna Ceskobratrské církve evangelické, slavnostne otevrena v kvetnu 1935