Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Navštivte bohutickou expozici dřevěných soch

Historie Křížové cesty v Bohuticích

Farář p. Antonín Prášek, (1886-1959) rodák ze Zvěrkovic u Moravských Budějovic a dle svědectví jeho současníků velmi rázný a energický muž, si ze svých cest po světě (jak je uvedeno i na jeho náhrobku „…poutník lurdský a jeruzalémský..“) přinesl touhu vybudovat z Bohutic důstojné a významné poutní místo. Prvním krokem k tomu bylo nesporně vybodování Lurdské jubilejní jeskyně. Tento plán se díky jeho vytrvalosti a také výborným organizačním schopnostem podařil a v prostoru pod hřbitovem byla Lurdská jeskyně  vysvěcena 8. června 1928 arcibiskupem pražským dr. Fr. Kardačem.)

Jeho snahy však vysvěcením Lurdské jeskyně pokračovaly dále. Další metou mělo být vybudování unikátního souboru 54 soch křížové cesty životní velikosti. Tato zakázka byla roku 1930 zadána sochaři p. Bohumilu Bekovi z Kutné Hory. Ten roku 1937 předal poslední kus unikátního díla z cedrového a lipového dřeva za tehdy úctyhodných 90.000 Kč. Jejich umístění mělo dotvářet poutní komplex, jehož budování bylo zahájenou stavbou Lurdské jeskyně. Nedaleko od ní – pod hřbitovem v Bohuticích zakoupil pozemky (jak uvádí prameny 10 měřic polností za rovněž úctyhodnou sumu150.000 Kč) na vybudování Svatováclavského parku. Právě zde měly být sochy při poutích umístěny. K umístění těchto soch bylo nutné zažádat o povolení u Děkanský úřad Brno, kterého se mu nakonec dostalo 26.4.1935.

V té době byly Bohutice známé poutěmi a slavnostmi v dalekém okolí. Návštěvníky a poutníky, kteří vážili cestu z blízkého okolí, ale i z Čech a z Německa, bylo možno počítat na tisíce.

Zajímavá je stránka financování celého „projektu“. Obratný farář Prášek získával prostředky zejména od poutníků a zakládal tzv. fundace. První takovou byla „Korunka“ Panny Marie Lurdské a druhá potom „Svatováclavská“. K vytvoření obrazu o tom, kolik poutníků Bohutice každoročně navštěvovalo, může posloužit i fakt, že faráři Práškovi k nashromáždění potřebných prostředků postačilo zhruba 5 let.

Bohužel 2. světová válka přerušila rozvoj tohoto ambiciózního díla a konečné umístění soch  na svá místa. Ty byly proto byly umístěny do přístavku u Lurdské jeskyně. K posvěcení Křížové cesty v Bohuticích došlo Apoštolským modlením dne 27. 2. 1944.

Díky poúnorovému vývoji v Československu se ovšem tento ojedinělý projekt nepodařilo v plné šíři realizovat. V roce 1977 musel být zmíněný přístavek zdemolován a sochy byly odvezeny do hřbitovní kaple zasvěcené sv. Michaelu.

Po opravě kostela Nanebevzetí Panny Marie v r. 1985-1986 byly sochy uloženy v místníkm kostele Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1991 byly sochy na základě povolení Olomoucké diecéze odprodány do farnosti Žarošice. Protesty farníků ani policie nezabránily jejich odvezení

Poté byl osud soch Bohuticích vzdálený. Byly uloženy v Archlebově ve stodole a farář, který je chtěl instalovat, brzy přešel do jiné farnosti. Žarošičtí farníci se rozhodli odvézt sochy do Velké Říše do Kláštera premonstrátů, kde byly uloženy na tamní zahradě.

V roce 2007 se díky píli a úsilí paní Blaženy Nedomové a starosty obce p. Pavla Štefky podařilo navrátit sochy Křížové cesty ze Žarošic zpět do Bohutic.

Ekonomická farní rada Žarošické farnosti schválila toto návrácení bez finančního nároku a dne 24.února 2007 se sochy ocitly zpět na svém pravém místě v Bohuticích.

V červnu 2007 pak zapůjčila Farnost Bohutice sochy obci Bohutice na dobu 25 let. Obec Bohutice se snaží zajistit prostředky na jejich restaurování s cílem vytvořit Expozici Bohutické křížové cesty.

Expozice Bohutické křížové cesty

V současné době si lze expozici prohlédnout ve 2. poschodí zámku v Bohuticích, kde je soubor unikátních 54 dřevěných soch sestaven do jednotlivých zastavení. Expozici rovněž doplňuje sbírka ornátů z majetku farnosti Bohutice a další zajímavosti, jako například přenosné harmonium, které bylo používáno při poutích k Lurdské jeskyni.

Prohlídky pro skupiny i jednotlivce jsou možné po dohodě na tel.: 724 183 293 nebo na tel.: 732 860 587. Pro skupiny je možno zajistit rovněž další program (pohoštění, ochutnávka vín,posezení ve vinném sklípku).

Fotogalerie sousoší

a) historie b) současná expozice

Napsali o bohutické křížové cestě

Řadu zajímavých inforamcí o procesu vracení soch do Bohutic si můžete přečíst z tisku.